Regulamin studia jogi i sprzedaży karnetów

Regulamin dotyczy wstępu do studia jogi i korzystanie z usług oferowanych przez studio z siedzibą przy ul. 3 Maja 2 , 42-300 Myszków, NIP: 5771996856, Regon: 523602010, określaną dalej jako Studio.

Osoba korzystająca z usług studia określana będzie dalej Uczestnikiem.

Każdy Uczestnik zajęć w Moya Yoga studio jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

 

Regulamin studia Moya Yoga

I. Zasady działania studia:

 • Studio jest czynne 30 minut przed zajęciami popołudniowymi i 15 minut przed zajęciami porannymi.
 • Prosimy o przyjście 10-15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Punktualne rozpoczęcie zajęć jest dla nas bardzo ważne.
 • Ze względów higienicznych, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu ani odzieży wierzchniej. Rzeczy te pozostawiamy w miejscu do tego przeznaczonym.
 • Studio nie odpowiada za pozostawione rzeczy w szatni ani na terenie studia
 • Uczestnik zajęć zobowiązany jest :
  • do zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.
  • zabierać ze sobą na salę wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, Studio nie ponosi odpowiedzialności.
  • wyłączyć lub wyciszyć telefon zabierany na salę, przed zajęciami, tak aby nie zakłócać spokoju innym ćwiczącym.
  • po każdych zajęciach odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
  • nie spożywania alkoholu oraz nie palenia na terenie studia.Ćwiczymy w wygodnym stroju sportowym, który nie krępuje ruchów
 • Ćwiczymy na boso, na macie prywatnej lub na macie udostępnionej przez studio.
 • Nie spożywamy obfitych posiłków na godzinę do dwóch przed zajęciami.
 • Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Należy powiadomić prowadzącego o swoich aktualnych problemach zdrowotnych, urazach, ciąży.
 • Osoby, które nie skonsultowały z lekarzem swoich problemów zdrowotnych, pod kątem możliwości praktykowania jogi, ani nie uprzedziły o nich prowadzącego , ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 • Kobiety są zobowiązane do poinformowania prowadzącego zajęcia o ciąży. W zajęciach mogą uczestniczyć kobiety od 14 tygodnia ciąży.
 • Prowadzący ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.
 • Za szkody zdrowotne spowodowane ćwiczeniem niezgodne z instrukcjami prowadzącego nie odpowiadamy.
 • Należy niezwłocznie sygnalizować pogorszenie samopoczucia podczas zajęć.
 • Pytania dotyczące ćwiczeń prosimy zadawać przed lub po zajęciach.
 • Udział w zajęciach mogą brać osoby, które ukończyły 15 rok życia. Udział osób poniżej 15 roku życia możliwy jest za zgodą opiekunów .
 • Z uwagi na komfort osób ćwiczących wstęp na salę po rozpoczęciu oraz jej opuszczenie przed końcem zajęć nie są możliwe, chyba że prowadzący wyrazi na to zgodę. Drzwi do Moya Yoga studio mogą być zamykane w czasie zajęć.
 • Studio nie honoruje kart Multisport, Fit Profit, Ok System.
 • Karnet jest ważny przez miesiąc od momentu zakupu.
 • Karnet zamknięty ( karnet na Jogę w powietrzu) jest ważny na zajęcia , na które został wykupiony. Karnet otwarty uprawnia do wejścia na dowolne zajęcia. Wszystkie karnety są karnetami imiennymi. Aby uczestniczyć w zajęciach należy dokonać rezerwacji miejsca.
 • W przypadku niewykorzystania karnetu z winy ćwiczącego , w terminie na jaki został on wypisany , traci on swoją ważność, a studio Moya Yoga nie zwraca wniesionej wpłaty. Nie przedłużamy automatycznie karnetów na kolejny miesiąc.
 • Jeżeli zajęcia nie odbywają się z winy Studio , do terminu ważności karnetu zostaje dodany okres zawierający nieodbytą ilość zajęć. Zasada ta nie dotyczy dni wolnych od pracy z mocy ustawy.
 • Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona . Liczba dostępnych miejsc na daną grupę jest widoczna w systemie rezerwacji zajęć ( stałe rezerwacje są odjęte od puli wolnych miejsc). Pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają osoby , które dokonały rezerwacji lub , które mają stałą rezerwację na dany dzień na zajęcia.
 • Uczestnicy w ramach karnetu mogą brać udział w różnych zajęciach z różnymi nauczycielami pod warunkiem ,że są jeszcze wolne miejsca w danej grupie.
 • Akceptuję fakt, że przychodząc tuż przed zajęciami, mogę nie mieć miejsca, ponieważ maksymalnie na zajęciach w Studio może być 15 osób na sali dużej i 10 na sali małej.
 • Podanie adresu mailowego na oświadczeniu równoznaczne jest ze zgodą na otrzymanie newslettera.
 • Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Informacja o zmianie Regulaminu będzie przesłana klientom drogą e-mail, a zmiany regulaminu zostaną umieszczone na stronie internetowej studia.
 • Reklamacje płatności przyjmowane są w formie pisemnej na adres e-mail studia.

 

II. Informacje porządkowe:

 • Nie ma możliwości przechowywania w studio strojów do ćwiczeń ,mat.
 • Studio nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez Moya Yoga studio. Uczestnicy zajęć mogą na koszt własny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni / i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.
 • Uczestnictwo w zajęciach jest jednocześnie zobowiązaniem do zaakceptowania i przestrzegania powyższego regulaminu.

 

Regulamin dotyczący Jogi w powietrzu (aerial jogi):

 • Przyjdź na zajęcia punktualnie. Ważnym jest, aby wszyscy zaczęli równo rozgrzewkę i wysłuchali instrukcji prowadzącego. Ze względu na Twoje bezpieczeństwo oraz komfort osób ćwiczących , spóźnieni nie będą mogli dołączyć do zajęć. Dotyczy to w szczególności osób, które będą na zajęciach Jogi w powietrzu po raz pierwszy- prosimy o przybycie do studia przynajmniej 10 minut wcześniej.
 • Zdejmij całą biżuterię
 • Nie żuj gumy-to grozi ryzykiem zadławienia, zwłaszcza w pozycjach odwróconych.
 • Ćwicz boso-w skarpetkach będziesz się ślizgać
 • Załóż strój przylegający do ciała, bez suwaków, dekoracji. Najlepiej , aby koszulka miała rękawek
 • Na zajęcia przychodź z krótkimi paznokciami
 • Uważnie słuchaj i wykonuj polecenia prowadzącego
 • Do wiązania włosów używaj wyłącznie gumek
 • Nie przychodź na zajęcia z chorobami dermatologicznymi , ranami i innymi uszkodzeniami skóry
 • Nie jedz, ani nie pij kawy ani napojów gazowanych na 3 godziny przed zajęciami

 

Przeciwwskazania do udziału w zajęciach jogi w powietrzu:

 • jaskra
 • ciąża
 • operacja przebyta w ciągu ostatnich 3 miesięcy
 • choroby serca
 • bardzo niskie, albo bardzo wysokie ciśnienie
 • niedawno odniesiony uraz głowy
 • skłonność do omdleń
 • zawroty głowy
 • osteoporoza
 • zespół cieśni nadgarstka
 • zapalenie zatok przynosowych
 • dyskopatia
 • przepuklina rozworu przełykowego
 • zapalenie stawów
 • botox w ostatnich 6-ciu godzinach
 • choroby układu nerwowego
 • nadwaga (> 90 kg)

 

Regulamin sprzedaży karnetów:

 • Na zajęcia prowadzone są zapisy poprzez stronę internetową http:// moyayoga.pl oraz https://app.fitssey.com/MoyaYoga2022/frontoffice. System rezerwacji zajęć Fittsey obsługiwany jest przez firmę Lightenbody z siedzibą przy ul. Heweliusza 11/ 819, 80-890 Gdańsk, NIP: 7532294721, Regon 362814110, której studio Moya Yoga powierzyło przetwarzanie danych osobowych.
 • Zapisy przyjmowane są najwcześniej na 14 dni przed zajęciami.
 • Osoby zapisane, które nie zrezygnują z zajęć na 2 godziny przed przyjściem , uważane są za obecne ,a wejście z karnetu jest pobierane.
 • Wszystkie karnety są karnetami imiennymi i nie można ich przekazywać osobom trzecim.
 • Sprzedaż karnetów wymaga rejestracji danych Uczestnika, który zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych. Rejestrując się Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Studio swoich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług i zapewnienia sprawnego kontaktu z Uczestnikiem.
 • Dane osobowe Uczestnika wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o ofercie wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
 • Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania.

 

Płatności

 1. Dokonywanie płatności możliwe jest w następującej formie:

a) gotówką do rąk Organizatora
b) za pomocą przelewu bankowego na wskazane przez Organizatora konto bankowe

 

"Moya Yoga Izabela Haluk, Agata Musialik S.C."
ul. 3 Maja 2 42-300 Myszków

ING Bank Śląski S.A.
57 1050 1142 1000 0090 8186 0570